Varför WatMan? - Tio goda skäl

1. Vi erbjuder inte endast en apparat eller apparatskal utan en helhet för att lösa vattenproblemet. WatMan är ett säkert val, då våra apparater har visat sig vara pålitliga på otaliga ställen. Med dem produceras det renaste och friskaste vattnet.

2. WatMan och Pumppulohja är tillsammans Finlands största tillverkare av vattenapparater för småhushåll. Pumppulohja är därtill Nordens största tillverkare av filtertankar. Vi kombinerar vår tradition ända från 1960-talet och vår historia tillsammans med den nyaste tekniken. Vi är den ursprungliga utvecklaren av det kemikaliefria katalysfiltret (Fe-serien) i Finland.

3. Vi är verkliga specialister inom vår bransch – vi har branschens skolning, kunskap och omfattande erfarenhet av vattenbehandling. Till vårt team hör bl.a. fyra ingenjörer och tekniker, två vattenlaboranter och en kemist.

4. I de svåraste fallen – såsom radon, uran och arsenik – har apparatarena genomgått långa testprogram (Strålsäkerhetscentralen och Finlands miljöcentral har medverkat).

5. Vid behov bekräftas apparaternas funktionsduglighet i vårt eget laboratorium.

6. Våra apparater är fasta och mångåriga och de är dimensionerade också med tanke på det maximala arbetstrycket. Tankarna är gjorda av antingen finskt rostfritt stål, eller av glasfiberstärkt plast. Apparaterna följer EU-direktiven och vi har också rätt att använda nyckelflaggsymbolen på våra apparater.

7. Genom att välja ett WatMan vattenfilter tänker Ni också på era närmastes välmående. Apparaterna gör det som utlovats och man behöver varken öda timtal eller stora summor på en normal service.

8. Det finns inga ekonomiska risker, då apparaterna har täckande garanti och utbytes-/returneringsrätt. Vi följer alltid allmänna leverans- och garantibevis (NL och TKL).

9. Vi levererar apparater som passar för liten konsumtion till stugan, för stor konsumtion för kommuner eller herrgårdar samt allt där emellan – filter av passande kvalitet och pris.

10. Det finns särskilt en sak som styr vårt kvalitetssystem – vi känner alltid personligt ansvar för våra kunder. Enligt vårt sätt att tänka är en nöjd kund vår bästa reklam.

Marcus Grönholm

Världsmästaren i rally Marcus Grönholm vände sig till oss med sina vattenproblem.