Prissättningen för nummer som börjar med 020 är följande

Samtal från fasta nät:

8,35 cent/samtal + 7,02 cent/min

Från mobiltelefon:

8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min

Alla samtal innehåller 24% moms

WatMan projekt och planering uppgifter

Projekt och planering

Hennalankatu 257
Rakennus 48
15700 LAHTI

Projektförsäljning

Juha Lintujärvi - 0400 846 114
Ilkka Suppula - 0400 188 961

Ibruktagande, service och installation

Toni Laine - 040 508 7229
Jouni Apajainen - 044 333 6295
Heikki Pelkonen - 040-820 7991