Privathushåll

Watman och dess moderbolag Pumppulohja är en av Finlands ledande leverantörer av vattenbehandlingsapparater för småhushåll. Vi har koncentrerat oss på att planera, tillverka och leverera vattenbehandlingsprodukter som är progressiva och av god kvalitet i förening med vår sakkunniga informations-, laboratorie- och servicetjänst. På WatMan Ab är den drivande kraften bakom den goda kvaliteten att känna ett personligt ansvar för kunden. Våra samarbetspartners inom forskningen och produktutvecklingen har varit Finlands ledande experter inom miljöbranschen, som t.ex. Finlands miljöcentral och Strålsäkerhetscentralen.

WatMan vattenfiltrar

Vi står gärna till tjänst i alla problem inom vattenbranschen. Det finns en lösning till över 99 % av alla problem inom vattenbranschen. Det må vara frågan om järn, mangan, humus, kalk, erosion, missfärgning, arsenik, fluorid, nitrat, radon, uran, tilltäppningar, klorid, salt, bakterier, skräp… Vi filtrerar bort allt olämpligt som naturen har blandat i ert vatten. Vi lovar det, för att vi vet det. Vi har hållit vårt löfte om filtrering närmare 10000 gånger. Den närmaste av våra apparater finns med säkerhet mycket nära er och ett WatMan-filter kan om några dagar förbättra livskvaliteten också i ert hushåll.