Apparater och "nycklarna i handen" –leveranser för krävande vattenbehandling

Oy WatMan Ab Vattenbehandling är som namnet säger en ingenjörsbyrå som specialiserat sig på vattenbehandling. Som Oy Pumppulohja Ab:s dotterbolag utnyttjar vi Pumppulohjas mångåriga sakkunskap och erfarenhet vid tillverkning och val av trycktankar, pumpar och andra stålprodukter.

Pumppulohja-WatMan är en pålitlig och solvent samarbetspartner. Som bevis på detta är den högsta möjliga kreditklassifikation som beviljats av D&N.