Val av vattenfilter

I korthet

Tag reda på följande saker innan anskaffning av apparat:

 • vad som skall rengöras och varför
 • om kvaliteten varierar på det råvatten som skall behandlas
 • utrymmeskraven och installationsplatsen
 • den apparatkapacitet som behövs
 • tilläggsapparater som behövs och andra installationskrav
 • Blankett för vattenanalys (PDF: 8 KB / 1 sida)

Kräv av apparatleverantören

 • kunskap om vattenbehandling
 • mångsidigt produkturval
 • kapitaltäckning och tillförlitlighet
 • skriftligt produkterbjudande med garantivillkor
 • snabb och punktlig leverans
 • möjlighet att få hjälp i problemfall

Kräv av apparatern

 • gott rengöringsresultat och tillräcklig effektivitet
 • rätt pris-kvalitet förhållande
 • lätt installation
 • lätt – helst automatisk – användning
 • överskådliga och förmånliga användningskostnader
 • täckande garanti samt utbytes- och returneringsrätt

Lätt

 1. Fråga efter ett WatMan-vattenanalyspaket (VVS-nr 3614200) hos den närmaste VVS-specialisten. Följ de angivna instruktionerna, och du får som returpost ett erbjudande om passande filterapparater
 2. Om du inte hittar ett WatMan-vattenanalyspaket hos din återförsäljare, kan du också beställa det från vår nätaffär. Via oss kan du också beställa tilläggsanalyser såsom humus, arsenik, fluorid, klorid, färg, grumlighet osv.
 3. Om det är frågan om en förening som är direkt skadlig eller farlig för hälsan (arsenik, bakterier fluorid, radon, uran) vänd dig till det lokala vatten- och miljölaboratoriet, eller en hälsoinspektör. Be om en omfattande eller utvidgad undersökning av hushållsvatten, där man fastställer förutom de nämnda skadliga ämnena också järn, mangan, pH, KMnO4, hårdhet samt elektrisk ledningsförmåga.
 4. Skicka en kopia av resultaten till oss och du får som returpost ett erbjudande om lämpliga filterapparater.
 5. Bekanta dig med våra Internethemsidor www.watman.fi, där du får tilläggsuppgifter om provtagning (blanketten om vattenanalys). Bekanta dig också med det automatiska erbjudanderäkneprogrammet med vars hjälp det är lätt att uppskatta både rätt filtertyp och dess pris.