WatMan kvalitet


Enligt kvalitetens grundbeteckningar kan vi beskriva WatMan-kvaliteten så här:

  • vi uppfyller kundens behov
  • vår apparatur lämpar sig för det bruk och det ändamål den är tänkt för
  • vår apparatur fungerar enligt den standard och den definition som definierats på förhand
  • det fattas inga delar i vår leverans, det finns inte heller söndriga delar eller delar som snart går sönder
  • prismässigt är vi konkurrenskraftiga, men vi har en täckt verksamhet
  • en del av den täckning som vi får använder vi till utvecklingen av våra produkter
  • vi övervakar och förbättrar ständigt kvaliteten och kvalitetsmålen på våra leveranser

Dålig kvalitet betyder avvikelser från standarden eller definitionerna som definierats på förhand: produkten eller servicen fungerar inte som man kommit överens från början. Kvalitetsövervakningen innehåller förebyggande, observation och reparation av fel redan i fabriksutrymmena. Med dessa åtgärder eftersträvar vi naturligtvis att göra kunderna nöjda.

Huvudmålen för vår kvalitetsuppföljning innehåller upprätthållande av planeringsstandarden, uppfyllande av de definitioner som kunden utgått ifrån, definition av den individuella effektiviteten och reparation av bristfälliga produkter eller tjänster. För oss betyder kvalitetsuppföljning en serie funktioner, med vilka man strävar till att tolka systemets funktionsduglighet. Det slutliga målet är naturligtvis att hålla de löften man gett. Vi förstår också att dåliga planer eller ett dåligt förverkligande av dem betyder tilläggskostnader, som förorsakas bl.a. av apparaternas upprätthållande, service, reparation, användning, kundens missnöje eller t.o.m. byggnads- eller personskador.

Vi tror på en helhetsbetonad kvalitetsförbättring. Vårt mål är att alla i vår organisation skall förstå våra kunders individuella behov och att vi alltid kan uppfylla det. Vi försöker nå lägre produktionskostnader och vi hoppas på att allt fler kunder skall vara nöjda med vår verksamhet. Vi hoppas att våra underleverantörer fungerar enligt samma principer och att de endast använder komponenter och tjänster av god kvalitet.

Vi grundar alltid en projektorganisation för varje enskilt projekt, så att vi kan upprätthålla och övervaka den höga kvaliteten i alla våra leveranser. Kunden har en av de mest betydelsefulla rollerna i den här organisationen. Den drivande kraften bakom upprätthållandet och förbättringen av kvaliteten är på Oy WatMan Ab Vattenbehandling att känna ett personligt ansvar för kunden.