WatMan kunder

Apparater och ”nycklarna i handen” -leveranser för krävande vattenbehandlingWatMan är en mångsidig och ofta också totalansvarig leverantör inom vattenbehandlingsprojekt då både processen och apparaterna, installationen och ibruktagandet ingår i leveransen.

Typiska kundgrupper för WatMan är:

  • privathushåll och samfund
  • kommuner och städer
  • industrin
  • prjojektexportörer

Leveranserna består av apparater och anläggningar bl.a. till följande objekt


  • dricksvatten
  • processvatten, speciellt jonbyte och filmteknologi
  • bakvatten
  • avfallsvatten, speciellt neutraliserings- och fällningsanläggningar

Förutom det ovannämnda erbjuder WatMan specialist- och konsulthjälp för att lösa vattenproblem med de typiska målen att förbättra kvaliteten eller att minska vattenmängden.

WatMan är en totalansvarig leverantör av vattenbehandlingsprojekt varvid både installationen och ibruktagandet hör till erbjudandet om så önskas. Kunden får en fullständig vattenförsöjningstjänst ”under samma tak" då kontakten under projektets gång blir lättare. Både erbjudandena och leveranserna kan oftast göras också med mycket snabb tidtabell.