Vedensuodattimen valinta yksityiskohtaisesti

Katso Yleisesite - vedenlaatu, laitteet ja mitat

Hyvä talous- ja juomavesi on laadukkaan elämän tärkeimpiä edellytyksiä. Luepa lause uudelleen ja miellä sen todellinen merkitys. Ajattele aluksi elämääsi ilman juomavettä. Ajattele seuraavaksi elämääsi ilman talousvettä. Ja viimeksi, ikään kuin muistutukseksi: kaikki vesi ei toki ole samanlaista. Sen kuitenkin tulisi olla samanlaista - hyvää ja raikasta. Yllä mainitut seikat mielessäsi pitäen olet varmaan kanssamme samaa mieltä siitä, että talousvesisuodatin saattaa olla kotitaloutenne toiseksi tärkein hankinta. Haja-asutusalueella tärkein hankinta on pumppu. Me WatMan Engineeringissä ja Pumppulohja Oy:ssä olemme keskittyneet toimittamaan laitteita sekä veden pumppaukseen ja varastointiin että vedenlaadun parantamiseen. Meidät tavoittaa Saukkolasta, Lohjalta sekä Hennalasta, Lahdesta,

Kun olette valitsemassa vedensuodatinta talousvedelle, pitäkää mielessänne tässä kuvatut muutamat perusasiat, joita laitetoimittajalta ja laitteilta tulee mielestämme edellyttää. Uskomme, että täytämme kaikki ne vaatimukset, joita luotettavalta laitetoimittajalta edellytetään. Tämän sivuston yhteydessä on runsaasti esitemateriaalia, josta voitte alustavasti valita sopivan WatMan-vedensuodattimen talouteenne. Annamme laitteillemme aina kattavat takuut; tämän vuoksi toivomme, että laitevalinta tehdään lopullisesti aina yhdessä.

Veden laatu

Osa laitetoimittajista voi valita jokaiseen kohteeseen yhden ja saman vedensuodatinlaitteen. Me - kuten yksikään alalla pitkään toiminut valmistaja - emme ole tässä ihmelaitteen kehittelyssä onnistuneet. Annamme laitteillemme aina sekä puhdistustakuun että mekaanisen takuun, ja vedenkäsittelylaitteen valinta suoritetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Jotta voimme valita kuhunkin kohteeseen sopivan vedensuodatintyypin, meidän on tiedettävä suodatettavan veden alkuperä ja laatu. Sopiva vesilaitetyyppi voidaan selvittää joko itse valitsemanne vesilaboratorion tekemästä talousvesitutkimuksesta tai meidän tekemämme vesianalyysin ja koesuodatuksen perusteella. Suodattimen valinnan kannalta tärkeimmät analysoitavat parametrit ovat pH, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, kovuus sekä humus (KMnO4-luku). Kerro tämä toive asioidessasi valitsemassasi vesilaboratoriossa. Paikallinen vesilaboratorio osaa lisäksi neuvoa, mikäli on oletettavaa, että alueella esiintyy esimerkiksi radonia, uraania, arseenia tai fluoridia.

Laitteiden koko ja asennus

Hyvä muistisääntö kotitalouksille: yhden vesihanan antama vesimäärä on 5 - 8 l/min.

WatMan-vedensuodattimet voidaan asentaa mihin tahansa tilaan, jossa ne eivät pääse jäätymään ja jossa on lattiakaivo tai vastaava pesuvesien purkupiste. Aktiivihiileen perustuvien radoninpoistoon tarkoitettujen RnH-vedensuodattimien asennus tulee tehdä 3-5 metrin etäisyydelle oleskelutiloista. Vaihtoehtoisesti laitteet voidaan asentaa kaivon läheisyyteen tai ne voidaan eristää säteilysuojauksella.

Oikea suodatinkoon valinta

1. Arvioi aluksi, kuinka paljon vettä esimerkiksi vuorokaudessa tai vuodessa tarvitaan. Laskennallisesti yhden henkilön tarvitsema vesimäärä on 100 - 200 litraa vuorokaudessa. Vesimäärä sisältää kaiken käyttöveden mukaan lukien ruoka- ja pesuvedet. Suurten vedenkuluttajien (erilaiset pesukoneet, pesurit, uima-altaat jne.) osuus on arvioitava erikseen.

2. Valitse alla olevasta kaaviokuvasta vaaka-akselilta keskimääräinen vedentarve vuorokaudessa.

3. "Piirrä" valitusta vaaka-akselin pisteestä pystysuora viiva ylöspäin, jolloin se leikkaa kuvan suoran.

4. "Piirrä" saadusta leikkauspisteestä vaakasuora viiva pystysuoraa akselia vastaan. Lue arvo pystysuoralta akselilta. Valitsemalla vaikkapa vedentarpeen 1,0 m3/vrk päädytään vedensuodattimen kapasiteettiin 25 litraa minuutissa.

Oikea vedensuodattimen koon valinta kaaviokuva

5. Jos tarvittava vesimäärä on kaavion mukaan kahden laitetyypin välissä, ja veden laatu on siedettävä, pienempi laitteista on yleensä riittävän tehokas. Huonolla veden laadulla tulee aina valita vedensuodattimista kapasiteetiltaan suurempi.

6. Arvioi vielä vedentarvetta toisella tavalla: tavallisen suihkun tarvitsema vesimäärä vaihtelee 7-12, säästösuihkun 5-7 ja tavallisen vesihanan 5-8 litraan minuutissa. Arvioi, kuinka monta käyttöpistettä on normaalisti yhtä aikaa käytössä ja laske minuutti-vesimäärät yhteen. Molemmilla em. tavoilla arvioituna tarvittavan laitetuoton tulisi olla lähellä toisiaan.

7. Valitse tuote-esitteestämme se laitetyyppi, joka soveltuu parhaiten teidän vesityypillenne. Valitse sopiva säiliömateriaali.

8. Jos vedenlaatu on erityisen huono, valitse kertaluokkaa suurempi laite.

9. Annamme laitteillemme aina kattavat takuut. Tämän vuoksi toivomme, että laitevalinta tehdään lopullisesti aina yhdessä.

Käyttömukavuus

WatMan-vedensuodattimet ovat tyypillisesti automaattisia, jolloin ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä, ja niiden normaaliin kunnossapitoon kuluu yhteensä tunnista muutamaan tuntiin muutaman kerran vuodessa. Automaattinen laite voidaan unohtaa jopa puoleksi vuodeksi, jonka jälkeen se tarvitsee vain yksinkertaisen tarkastuksen. Automaattinen vedensuodatin on käyttömukavuudeltaan ylivoimainen. IX-sarjan vedensuodattimen ruokasuolan määrän tarkastus ja lisäys tulee tehdä 1-2 kuukauden välein. Osa laitteistamme, kuten C- ja RnH-tyypit, eivät tarvitse vastavirtapesua lainkaan, jolloin ne toimitetaan pääty-yhteillä.

Säiliömateriaalit

Suodatinlaitteiden säiliömateriaali on valittavissa. FeA-, MLF- sekä C-sarjan vedensuodattimia on saatavissa joko muovisilla tai ruostumattomilla terässäiliöillä. IX- ja RnH-sarjan vedensuodattimet toimitetaan yleensä muovisilla säiliöillä. Toivomuksesta myös muut materiaalivaihtoehdot tulevat kysymykseen, muualla Euroopassa todella suosittu materiaali on peitattu haponkestävä teräs.

Materiaalina kemiallisesti peitatun ruostumattoman teräksen parhaiten erottuvat ominaisuudet ovat näyttävä ulkonäkö, muokattavuus, pitkäikäisyys sekä kierrätettävyys. Kestävän kehityksen kannalta ruostumattoman teräksen oikea käyttö auttaa säästämään sekä materiaaleja että luontoa.

RnAI-ilmastuslaitteiden materiaali on elintarvikekelpoinen PE-muovi.

Vedensuodattimen kokonaiskustannukset

WatMan-vedensuodattimet ovat hankintahinnaltaan ja ominaisuuksiinsa nähden hyvinkin kilpailukyisiä. Voimme tarjota useita erilaisia suodattimia erilaisilla materiaaleilla ja joko käsikäyttöisinä tai automaattisina, jolloin jokaiseen kohteeseen löytyy varmasti sopiva ja oikean hintaluokan suodatin. Uskomme, että kokonaisedullisuus vielä korostuu, kun laite toimitetaan Pumppulohjan sopimuskuljetuksena. Mikäli tarvitsette talouteenne muita vesilaitteita, kuten pumpun tai painesäiliön, voimme tarjota ne saman katon alta varmasti kilpailukykyiseen hintaan.

Laitteiden asennuskustannukset jäävät laitteiden yksinkertaisuuden vuoksi tyypillisesti muutaman sadan euron hintaluokkaan. Vaikka emme voikaan suositella laitteiden asentamista itse, se on usein tee-se-itse-miehille ja -naisille mahdollista. WatMan-vedensuodatin ei tarvitse jatkuvaa huoltoa, ja suodattavan täyteaineen tarkastus ja lisäys on helppoa. IX-sarjan vedensuodattimen käyttökustannukset ovat tapauskohtaiset ja muodostuvat käytettävästä ruokasuolasta. FeA-sarjan vedensuodattimen käyttökustannukset ovat minimaaliset, koska säännöllistä täyteaineen vaihtoa ei ole eikä kemikaaleja, kierrätyspumppua tai kompressoria tarvita. Kun huomioidaan jopa 15-20 vuoden käyttöikä, WatMan-vedenparannuslaite on todella kokonaisedullinen laiteratkaisu.

Kemikaalit

FeA-sarjan vedensuodattimet eivät tarvitse kemikaaleja lainkaan, mutta käytössä kulunut massaosa tulee kuitenkin aika ajoin lisätä. Massa tulee vaihtaa vain tarvittaessa, kuten myös MLF- ja RnH-sarjan suodattimissa. Kemikaalivapaa laite on saavuttanut vankan suosion helppohoitoisuutensa vuoksi. IX-sarjan ioninvaihtoon perustuvat suodattimet elvytetään automaattisesti ruokasuolalla (NaCl). Ehdotamme IX-sarjan laitetta silloin, kun humus- tai uraanipitoisesta vedestä tulee suodattaa erinomaista käyttövettä.

Muiden vedensuodattimen osalta lisää tietoa löytyy kunkin laitteen esitteestä.

Takuut

Ellei muuta ole sovittu, me valmistajana myönnämme suodatetulle vedelle laatutakuun Sosiaali- ja terveysministeriön päätösten N:ot 401/2001 tai 461/2001 mukaan. Laitteille annetaan lisäksi 1 - 3 vuoden mekaaninen takuu ja luonnollisesti kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus.

Edellisen normaalitakuumme lisäksi tarjoamme osalle tuotteistamme Timanttiturvan eli takuun laajennuksen. Timanttiturva on voimassa viisi vuotta ostopäivästä edellyttäen, että tuote on asennettu ammattiasentajan toimesta ja asennuspöytäkirja on rekisteröity kuukauden sisällä tuotteen ostosta. Lisää tietoja takuun laajennuksesta saat myynnistämme.

Toimitus

Vakiovedensuodattimet toimitetaan suoraan varastosta joko kotiovellesi tai haluamaasi LVI-liikkeeseen. Vedensuodattimen saat lähes minne tahansa Suomessa muutamassa päivässä. Toimitukseen sisältyy aina selkeät asennus- ja käyttöohjeet.

Luotettavuus

WatMan Engineering on Pumppulohja Oy:n tytäryhtiö. Yhdessä me olemme olleet jo usean vuosikymmenen ajan pohjoisen Euroopan suurimpia vedensuodattimien, painesäiliöiden ja kotitalouspumppujen valmistajia. Yhtiömme historia ulottuu niinkin kauas kuin vuoteen 1942! Olemme toimittaneet yli kymmenentuhatta vedensuodatinlaitetta kotitalouksiin, kouluille, maatiloille, kunnille, kaupungeille sekä teollisuudelle. Mikäli jokainen toimittamamme paineellinen vedensuodatinlaite olisi yhtä aikaa toiminnassa, puhdistettu vesimäärä olisi reilusti yli kymmenen miljoonaa litraa tunnissa!

Puolueettomasti tehdyn tyytyväisyyskartoituksen mukaan reilusti yli 90 %:ia asiakkaistamme oli saamaansa palveluun sekä laitteisiin joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Suodatuksen jälkeen vedenlaadun arvioi erittäin hyväksi 37 %, hyväksi 53 % ja tyydyttäväksi 5 % vastaajista. Heikoksi veden laadun arvioi 0 % vastaajista! Tulos on vaikealla alalla erinomainen! (Hämeen ammattikorkeakoulu, TkL Lehtonen,1998)

Käytössämme on ammattitaitoinen henkilökunta, oma laboratorio sekä märkätestaustilat. Mikäli ongelmia esiintyy, asiakas ei koskaan jää oman onnensa nojaan. Me teemme aina parhaamme, että ongelma saadaan poistettua. Laboratoriomme sekä omat tehtaan testaustilat ovat tässä asiassa korvaamaton etu. Valmistamme ja kokoamme laitteet aina komponenteista, joiden hinta-laatu -suhde on kohdallaan tai räätälöimme ne alusta asti itse. Halutessasi saat myös niiden henkilöiden nimet, jotka voivat lämpimästi suositella suodattimiamme myös Teidän talousvetenne parantajaksi.