Vedenkäsittelyn tuotteet ja palvelut teollisuudelle ja kunnille

Asiakkaamme tekevät maailman parasta terästä ja paperia, hienointa elektroniikkaa, kiiltävimpiä hanoja, oven vetimiä ja kylpyhuoneita, maukkainta suomalaista juustoa ja olutta, turvallisimpia lääkkeitä, puhtainta energiaa ja ydinvoimaa. Me olemme voineet olla heidän asiassaan avuksi. Me autamme painamaan Pohjoismaiden johtavaa päivälehteä. Jos ja kun pääsette lomailemaan yhdellekään maailman suurimmista ristelyaluksista, aluksen juomaveden valmistuksesta vastaa todennäköisesti WatMan. Laitteemme tuottavat puhdasta tai suolatonta vettä lukuisiin käyttötarpeisiin sekä Suomessa, Karibialla ja Välimerellä että vaikkapa Sri Lankassa.

Fluoridinpoisto pohjavedestä käänteisosmoosilla (RO)

Fluoridinpoisto pohjavedestä käänteisosmoosilla (RO)

Toimittamme vedenpuhdistuksen komponentteja ja laitoksia muiden muassa seuraavasti:

Neutralointi- ja saostuslaitoksiin

 • reaktio- ja tasausaltaita
 • pumppausasemia
 • sekoittimia ja hämmentimiä
 • hapetus- ja pelkistysjärjestelmiä
 • neutralointijärjestelmiä
 • flokkausjärjestelmiä
 • kemikaaliasemia
 • lamelliselkeyttimiä
 • dortmund-selkeyttimiä
 • flotaatioselkeyttimiä
 • kammiosuotopuristimia
 • lietteenkuivausjärjestelmiä
 • paineellisia etu- ja jälkisuodattimia
 • jatkuvasti peseviä hiekkasuodattimia
 • selektiivisiä ioninvaihtimia
 • näytteenottimia
 • pH-, johtokyky- ja redox-mittalaitteita
 • annostuspumppuja

Puhtaan veden tuotantoon mitä erilaisimpiin kohteisiin

 • kiintoainesuodattimia
 • raudan- ja mangaaninpoistosuodattimia
 • alkalointisuodattimia
 • vedenpehmentimiä
 • humussuodattimia
 • flotaatiolaitteita (DAF)
 • aktiivihiilisuodattimia
 • ioninvaihtimia (myös EDI/CDI)
 • kalvosuodatuslaitteita (RO, NF, MF)
 • UV-säteilijöitä

Prosessiveden kierrätykseen

 • tapauskohtaisesti
 • kerromme mielellämme lisää käyttämistämme tekniikoista

Kemikaalin annostukseen

 • tapauskohtaisesti
 • myös kemikaalien jälkiannosteluun voimalaitoksissa

Näytteenottoon

 • tapauskohtaisesti
 • myös vesi-höyry -kierron eri vaiheista

Materiaalit

Normaalisti laite- ja laitostoimituksissa käyttämämme materiaalit ovat

 • muovit (PVC, PP, PE, GRP)
 • ruostumattomat teräkset (2333), tarvittaessa kemiallisesti peitattuna
 • haponkestävät teräkset (2343), tarvittaessa kemiallisesti peitattuna
 • erikoisseostetut teräkset
 • maalatut ja/tai sinkityt teräkset
 • kumioidut paineastiateräkset

Materiaalit valitaan luonnollisesti aina tapauskohtaisesti

Automaatio

Automaatio

Toteutamme sähköistyksen, automaation ja automaatioasteen tarvittaessa asiakkaan haluamalla tekniikalla. Avaimet käteen -toteutuksissa olemme käyttäneet mm. Omronin, Siemensin, Klöckner-Möllerin, Allen-Bradleyn sekä Mitsubishin logiikoita. Toimitamme myös täydellisiä valvomojärjestelmiä valmiiksi ohjelmoituina ja käyttöönotettuina, vaihtoehtoisesti laitteet voidaan liittää jo olemassa olevaan valvomojärjestelmään.